Aktualności

Posiedzenie Komisji Lokalowej w dniu 23 czerwca 2017 r.

23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali 58 Urzędu Miasta Sopotu odbędzie się posiedzenie Komisji Lokalowej i Budżetu Obywatelskiego dotyczące m.in. Zaopiniowania regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4  i ul. Malczewskiego 29 stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Kolejne posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego 21 i 28 czerwca

W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji wnioskodawcy przysługuje możliwość odwołania się w terminie do 30 czerwca 2017 r.  Komisja Budżetu Obywatelskiego zaprasza wnioskodawców, których wnioski zostały odrzucone, na spotkania dotyczące weryfikacji wniosków. Spotkania odbędą się 21 czerwca o godz. 15:30 oraz 28 czerwca o godz. 16:00 w sali 58 Urzędu Miasta Sopotu. Podczas spotkania wnioskodawcy będą mogli zgłosić swoje uwagi do weryfikacji, doprecyzować wniosek lub zmienić jego zakres. Odwołania można składać również w formie pisemnej lub za pomocą strony internetowej wchodząc w projekt swojego wniosku.

Budżet Obywatelski

Kolejne posiedzenia Komisji Rady Miasta Sopotu ds. Budżetu Obywatelskiego dotyczące weryfikacji zgłoszonych projektów odbędą się 5 maja o godz. 17:00 oraz 7 maja o godz. 16:00. Serdecznie zapraszam osoby które składały projekty w ramach BO.

Budżet Obywatelski Sopot

31 maja o godz. 16:00 rozpoczyna się weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisję Rady Miasta Sopotu ds. Budżetu Obywatelskiego. Serdecznie zapraszam osoby które składały projekty w ramach BO.

Sopocki Budżet Obywatelski gra w ZIELONE

Rozwiąż zagadkę i odkryj tajemnicę Sopotu! Pieszo lub na rowerze!

Weź udział w grze miejskiej! Zapraszamy do udziału pieszo lub na rowerze w sobotę 1 i 22 kwietnia od godz. 11 do 15, start i meta w Muzeum Sopotu ul. J Poniatowskiego 8. W ciągu 4 godzin spędzisz aktywnie czas na świeżym powietrzu, poznasz ciekawe postaci związane z Sopotem, odwiedzisz najbardziej ekologiczne miejsce w mieście, dowiesz się jak zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego, a może nawet odkryjesz jeden ze skarbów Sopotu. Do wygrania ciekawe sopockie nagrody!

Aby wziąć udział w grze zarejestruj się na stronie www.sopot.pl/gra do czwartku poprzedzającego grę. Należy to uczynić najpóźniej do 29 marca – w przypadku pierwszej edycji gry czyli tej z 1 kwietnia; bądź do 19 kwietnia jeśli jesteśmy zainteresowani drugim terminem (czyli 22 kwietnia).

W zabawie może wziąć udział każdy (dzieci do 16 lat pod opieką rodziców).

Sopocki Budżet Obywatelski na rok 2018

W ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wnioski można składać przez cały kwiecień przez stronę www.sopot.pl/bosopot oraz osobiście w Urzędzie Miasta Sopotu.

Od poniedziałku, 20 marca działa nowa strona Sopockiego Budżetu Obywatelskiego www.sopot.pl/bosopot. Jest to platforma na której mieszkańcy nie tylko złożą wnioski, ale za jej pomocą mogą obserwować cały proces budżetu partycypacyjnego, a jesienią, za jej pośrednictwem, mogą wziąć udział w głosowaniu. Platforma pomoże również urzędnikom w weryfikacji wniosków i jej ocenie formalnej.

Nowa strona internetowa

System wykorzystany przez Sopot nosi nazwę „Porto Alegre” (od pierwszego miasta na świecie w którym zastosowano formułę budżetu partycypacyjnego). Zapewnia nowoczesną prezentację zgłoszonych przez mieszkańców propozycji do budżetu obywatelskiego z pełnym opisem, galerią zdjęć i lokalizacją na mapie. Projektodawca może kilkoma kliknięciami wydrukować plakat reklamujący jego projekt i rozpocząć promocję swojego pomysłu wśród lokalnej społeczności. Integracja z popularnymi serwisami społecznościowymi ułatwi promocję projektów wśród znajomych.

Aplikacja do głosowania automatycznie dopasowuje się do rozmiarów ekranu urządzenia użytkownika. W praktyce oznacza to, że zarówno użytkownik laptopa, tabletu, smartfona będzie mógł w wygodny sposób oddać głos w budżecie obywatelskim.

Gra miejska „BO Sopot gra w Zielone”

Podczas promocji Sopockiego Budżetu Obywatelskiego zapraszamy mieszkańców do udziału w grze miejskiej. W dniach: 1 i 22 kwietnia o godzinie 11.00 spod Muzeum Sopotu wyruszą pieszo i na rowerach poszukiwacze „sekretu Sopotu”. Podczas gry uczestnicy zdobędą nie tylko informacje na temat budżetu obywatelskiego ale także poznają ciekawych mieszkańców kurortu związanych z historią miasta. Najlepsza drużyna na własne oczy ujrzy … prawdziwy skarb. Aby wziąć udział w grze wystarczy zarejestrować się na stronie www.sopot.pl/gra (dzieci poniżej 16 lat mogą wziąć udział w zabawie wraz z rodzicami, a młodzież między 16 a 18 rokiem życia za pisemną zgodą opiekuna). Należy to uczynić najpóźniej do 29 marca – w przypadku pierwszej edycji gry czyli tej z 1 kwietnia; bądź do 19 kwietnia jeśli jesteśmy zainteresowani drugim terminem (czyli 22 kwietnia).

Do wygrania ciekawe nagrody.

Sopocki Budżet Obywatelski na 2017 rok

Frekwencja w tegorocznym głosowaniu w Sopockim Budżecie Obywatelskim wyniosła 11%. Jest to zdecydowanie lepszy wynik w porównaniu z rokiem ubiegłym (9,5%).

Poniżej znajdują się projekty wskazane przez mieszkańców do realizacji w przyszłym roku:

Projekty ogólnomiejskie

1. Kontynuacja programu rewitalizacji sopockich kamienic – 1 mln
2. Kontynuacja rewitalizacji Sopockich Błoni – rozbudowa wielopokoleniowego, ekologicznego placu zabaw, ustawienie niskiej ścianki do wspinaczki bez asekuracji, ustawienie ekologicznych punktów świetlnych wykorzystujących energię słoneczną oświetlających główną aleję spacerową – 600 tys.
3. Sopot miasto magnolii – zasadzenie setki ozdobnych roślin w całym Sopocie – 20 tys.
4. Zakup defibrylatorów dla Sopockiej Policji i Straży Miejskiej wraz z przeszkoleniem użytkowników – 30 tys.
5. Pies w kurorcie – zwiększenie ilości koszy na psie odchody, zainstalowanie dyspenserów z torebkami oraz akcja edukacyjna „Sprzątaj po swoim psie” – 40 tys.
6. Ustawienie 100 koszy na śmieci na terenie całego miasta – 45 tys.
7. Budowa dwóch kładek drewnianych na plaży jako dojazd dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych – 320 tys.

1. Projekty w okręgu I – Sopot Centrum

1. Doświetlenie przejść dla pieszych w centrum Sopotu – 250 tys.
2. Powiększenie placu zabaw w Parku Północnym przy klubie Sfinks o zespół atrakcyjnych zabawek tworzących zamek – 180 tys.
3. Monitoring skweru między ulicami Książąt Pomorskich i 3 Maja – 80 tys.
2. Projekty w okręgu II – Sopot Południe

1. Przebudowa chodników ul. Władysława IV od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna – 325 tys.
2, Naprawa schodów w lesie i uporządkowanie dojścia z ulicy Kopernika przez ulicę Wybickiego: do ulicy 84 tys. Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu Seniora – 84 tys.
3. Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Władysława IV z ul. Jana z Kolna – 190 tys. – realizacja do kwoty 100 tys.
3. Projekty w okręgu III – Sopot Górny

1. Modernizacja i uatrakcyjnienie ciągu pieszego Ul. Bohaterów Monte Cassino pomiędzy przejściami podziemnymi – 30 tys.
2. Renowacja przejścia pod ul. Niepodległości w ciągu ulicy 1 Maja – 30 tys.
3. Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie „Morskie Oko” – 20 tys.
4. Uporządkowanie i estetyzacja terenu zielonego pomiędzy ul. Armii Krajowej, a Niepodległości przy wjeździe do Sopotu od strony Gdyni – 220 tys.
5. Modernizacja chodnika ul. 23 Marca przy sanatorium „Leśnik” – 35 tys.
6. Powiększenie placu zabaw przy ul. Okrężnej oraz ustawienie sprzętu do ćwiczeń dla dorosłych – 350 tys. – w zakresie do 160 tys.
4. Projekty w okręgu IV – Sopot Kamienny Potok i Brodwino

1. Dokończenie uporządkowania terenu potoku Kamiennego 3 etap – wycięcie dzikich krzaków, przycięcie drzew, ofaszynowanie potoku – 40 tys.
2. Budowa wielofunkcyjnego boiska pomiędzy ul. Kraszewskiego a cmentarzem – 195 tys.
3. Wymiana latarni ulicznych przy ul. Kolberga od budynku przychodni do skrzyżowania z ulicą Sopocką (przy bloku 31) wraz z uliczkami przy blokach (17 -31) – 150 tys.
4. Ustawienie siłowni zewnętrznej jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Obodrzyców i Wejherowskiej – 50 tys.
5. Ustawienie dodatkowych zabawek dla maluchów, śmietników na psie odchody na skwerze między ul. Obodrzyców, a Wejherowską – 20 tys.
6. Nasadzenie krzewów na skarpie przy ul. Malczewskiego i ul. Cieszyńskiego jako zabezpieczenie przed spalinami – 18 tys.
7. Ustawienie dwóch prędkościomierzy na osiedlu Brodwino pokazujących prędkość (bez jej rejestracji) jako ostrzeżenie dla kierowców – 40 tys.

Wybór projektów dokonany był w sposób naprzemienny – wybierane były projekty z podokręgów (jeśli pierwszy który zdobył największą liczbę głosów był zlokalizowany w podokręgu A to kolejny wybrany do realizacji musiał znajdować się w podokręgu B).

Konsultacje Programu Strategicznego na rzecz Seniorów

Konsultacje rozpoczęto akcją informacyjną od maja 2015 roku, która była prowadzona w sposób uwzględniający potrzeby seniorów – do każdego mieszkania dostarczono „Przepis na Sopot” bezpłatny informator miasta Sopotu NR 09/2015, w którym zamieszczono terminy spotkań konsultacyjnych oraz listę miejsc, gdzie można było zapoznać się z dokumentem.

W ramach konsultacji dokument zaprezentowano podczas czterech spotkań otwartych (łącznie uczestniczyło w nich 60 osób), następnie kontynuowano prezentację podczas siedmiu spotkań grup seniorów (łącznie uczestniczyło w nich prawie 190 osób). Na każdym spotkaniu notowano wnioski, postulaty i komentarze dotyczące projektu dokumentu. Mieszkańcy i eksperci dyskutowali o zapisach w dokumencie, ale także poruszali tematy związane z codziennym życiem osób starszych. Szczególnym uznaniem obdarzono propozycję regularnego wydawania „Informatora Seniora”, który ma szansę stać się podręcznym kompendium wiedzy o działaniach, programach i instytucjach dedykowanych seniorom. Koncepcja stworzenia sieci domów sąsiedzkich w perspektywie najbliższych paru lat również spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą.

Schronisko dla zwierząt

Od 15 lutego do 20 marca sopocianie głosowali poprzez internet lub tradycyjnie na wybrane miejsce nowego schroniska dla zwierząt.

Zdecydowana większość – aż 1580 osób wskazała lokalizację 1 wariant A, czyli przy ul. Malczewskiego za cmentarzem komunalnym po przeciwnej stronie drogi względem osiedla Brodwino.

Na wariant B tej lokalizacji (tzw. Wąwóz Lucjana) głosowały 342 osoby, natomiast 47 osób nie wskazało żadnego wariantu, a jedynie lokalizację 1).

Dwie pozostałe lokalizacje czyli teren za osiedlem Brodwino za ujęciem wody oraz teren za osiedlem Przylesie za „kompostownikiem” uzyskały odpowiednio  228 i 702 głosy. 50 głosów oddano nieważnych.

Budżet Obywatelski

Do 20 kwietnia trwa nabór pomysłów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Pomysły mogą dotyczyć m.in.: inwestycji, remontów ulic, chodników, budowy boisk sportowych, placów zabaw, prowadzenia zajęć z nordic walking, lokalizacji wybiegów dla psów. W ramach tzw. miękkich projektów można zgłaszać różnego rodzaju zajęcia sportowe, coaching, warsztaty radzenia sobie ze stresem, gimnastykę i rehabilitację dla seniorów, powstawanie domów sąsiedzkich itp.

Budżet Obywatelski kwitnie, w związku z tym zapraszam na sąsiedzkie spotkania przy sadzeniu kwiatów. Na każdym spotkaniu 50 pierwszych osób otrzyma donice, kwiaty i ziemię.

Spotkania odbędą się:

11 kwietnia (sobota)

11:00-13:00 ul. Mickiewicza – boisko przed DPS (lub ogród zimowy DPS)

11:00-13:00 ul. Malczewskiego – parking przy cmentarzu (lub przedszkole na ul. Księżycowej 3B)

14:00-16:00 os. Brodwino – Orlik (lub szkoła SP 9)

 14:00-16:00 Park Północny – okolice siłowni zewnętrznej (lub SP 7)

18 kwietnia (sobota)

11:00-13:00 ul. Okrzei – staw Okrzei (lub SP 8 )

11:00-13:00 Kamienny Potok – park naprzeciwko poczty (lub biblioteka – Filia nr 2)

14:00-16:00 Al. Niepodległości – skwer przy pętli autobusowej (lub w SP 1)

14:00-16:00 os. Przylesie – boisko MOSiR (lub spółdzielnia mieszkaniowa)

INFORMACJE

Zbigniew Duzinkiewicz

zbigniew@duzinkiewicz.pl
ZDJĘCIA
IMG_0047b IMG_0145a _MG_0004b plener-191 IMG_0090